Swedish Clean Air Research Program

The aim of the Swedish Clean Air Research Program (SCARP) has been to increase the scientific understanding of air pollution effects to human health and environment and to support policy development on a national and European scale. The program started in 2006 and was completed in March 2013.

News and press releases


 • SCARP:s forskningsresultat viktiga för det internationella luftvårdsarbetet
  Luftföroreningar spelar stor roll för vår hälsa och för ekosystem. Det visar nya forskningsresultat om luftföroreningar och luftkvalitet. Bland annat kan man se en ökad risk för påverkan på hjärta och blodkärlen av luftföroreningar från vägtrafiken. De nya kunskaperna är viktiga för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft och har även stor betydelse för vårt internationella arbete.
  Read more • Presentationer från slutkonferensen
  Nedan finner ni alla föredragshållarnas presentationer i pdf-format.
  Read more • SCARP:s forskning presenterades för miljöminister Lena Ek
  Under sex år har SCARP studerat luftföroreningarnas effekter på hälsa och miljö. Den 14-15 mars samlades 140 deltagare under en två dagar lång avslutningskonferens med miljöminister Lena Ek och flera internationellt kända europeiska luftvårdsexperter.
  Read more • SCARP:s slutkonferens 14-15 mars 2013
  Vilken roll spelar luftföroreningarna för hälsa och för ekosystem? Blir luften bättre, och vilken betydelse har det internationella luftvårdsarbetet?
  Read more • Nytt avtal inom FN:s luftkonvention
  Fredagen den 4 maj slutförhandlades ett nytt avtal om utsläppsbegränsningar inom FN:s luftkonvention.
  Read more • Framgångsrikt för GAINS-modellen i St. Petersburg
  I mitten av april åkte fem representanter från SCARP-programmet till St. Petersburg för att för fjärde gången i ordningen dela med sig av sina kunskaper. Även den här gången, på den internationella luftkonferensen Atmosphera, handlade det om den så kallade GAINS-modellen och det internationella arbetet med luftföroreningar.
  - Det gick över all förväntan. Vi ser att expertisen hos våra östeuropeiska kollegor blir allt bättre, säger Stefan Åström, på IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Read more • Hälsoeffekterna av skogsbränder studeras i svenskt-ryskt samarbete
  Nu är datainsamlingen i projektet kring skogsbränderna i Moskva sommaren 2010 avslutad. Projektet går vidare i nästa fas och har påbörjat ett analysarbete.
  - Nu har vi tillgång till alla data vi behöver, och det ser verkligen jättespännande ut, säger Göran Pershagen på Karolinska Institutet.
  Read more • Översyn av EU:s luftpolitik
  EU-kommissionen har lanserat en omfattande översyn av Europas luftpolitik med avsikt att fastställa nya långsiktiga mål för perioden efter 2020. EU:s utsläppstakdirektiv, luftkvalitetsdirektiv samt sektorspolitik för bl.a. transport, energi och industri ska utgöra viktiga delar av översynen.
  Read more • Final Report COST Action 729: Assessing and Managing Nitrogen Fluxes in the Athmosphere-Biosphere System in Europe
  Peringe Grennfelt, Scarp program director, has been acting as vice-chair during the creation of the Final Report COST Action 729.
  Read more • Scarp research part of The European Nitrogen Assessment - Sources, Effects and Policy Perspectives.
  Eco system research from the Scarp program is part of the results presented in the newly published book from Cambridge University Press.
  Read more • Acid Rain 2011 Call for Papers Deadline Extended to Feb 22
  The 8th International Conference on Acid Deposition: ACID RAIN 2011 Beijing, China, June 15-18, 2011
  Read more • New air quality guidlines from the Swedish Environmental Protection Agency
  Read more • SCARP annaul meeting, 2010
  Read more • Air pollution and children´s respiratory health - new report from the Swedish Environmental Protection Agency
  Read more • International conference: Road dust - health effects and abatement strategies
  Read more • International Symposium on Climate Change and Health
  Read more • Flakaliden Field Excursion Workshops
  Read more • SCARP is represented in the ERA-ENVHEALTH Research Database
  Read more • SCARP, Phase II, Kick-off
  Read more • SCARP Phase II granted!
  Read more • New book: Air Pollution and Climate change - two sides of the same coin
  Read more • Conclusions from the conference "Intermediate climate policies"
  Read more • Proposal for Phase II submitted
  Read more • Mid term report for Phase I submitted
  Read more • Scarp-meeting, 12 May 2009, Göteborg
  Read more • A Science/Policy Workshop on Air Pollution and Climate Change during the Swedish EU Presidency, Gothenburg, Sweden, 19-21 October 2009
  Read more • Naturvårdsverkets konferens om luftföroreningar och klimatförändringar
  Conference in Stockholm, 12-13 november 2008
  Read more • SCARP Annual Meeting 2008
  13 November 2008 in Stockholm
  Read more • Luftföroreningar kan orsaka astma, allergier och försämrad lungfunktion hos barn
  [Pressmeddelande 2008-04-09]
  Read more • Assessment of air pollution for epidemiological studies
  Workshop in Göteborg, 6-7 November 2007
  Read more • SCARP Annual Meeting 2007
  5-6 November 2007 in Göteborg
  Read more • Indicators for modelling critical load of N based on vegetation effects
  Workshop in Göteborg, 3-4 September 2007
  Read more • Nitrogen critical loads for terrestrial ecosystems in low deposition areas
  Workshop in Stockholm, 29-30 March 2007
  Read more • Hälsan i fokus i forskningsprogrammet Frisk Luft Pdf, 1.5 MB.
  Teknik & Vetenskap, 23rd of February 2007
  Read more • SCARP Swedish Clear Air Research Programme starts
  The SCARP-programme begins in November 2006
  Read more


  | © IVL   |