Framgångsrikt för GAINS-modellen i St. Petersburg
I mitten av april åkte fem representanter från SCARP-programmet till St. Petersburg för att för fjärde gången i ordningen dela med sig av sina kunskaper. Även den här gången, på den internationella luftkonferensen Atmosphera, handlade det om den så kallade GAINS-modellen och det internationella arbetet med luftföroreningar.
- Det gick över all förväntan. Vi ser att expertisen hos våra östeuropeiska kollegor blir allt bättre, säger Stefan Åström, på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet började lära sig GAINS-modellen i och med SCARP-programmet som startade vintern 2006. GAINS-modellen är en modell som länge har använts som beslutstöd i de internationella förhandlingarna kring utsläppsnivåer i Europa. Modellen utvecklas och drivs av IIASA i Österrike sedan 1980-talet. På senare år har ett antal nationella användare inklusive Sverige genom SCARP även bidragit till utvecklingen av modellen på olika sätt.

- I takt med att vi i SCARP-programmet i Sverige började att lära oss mer och mer så insåg Naturvårdsverket och IVL att vi parallellt kunde använda möjligheten att sprida våra erfarenheter och det som vi har lärt oss i den här processen, säger Stefan Åström.

Valet föll på några länder i Östeuropa; Ukraina, Vitryssland och Ryssland. Den bakomliggande förhoppningen är att dessa östeuropeiska länder ska ratificera Göteborgsprotokollet och få igång sitt arbete med luftvård.

- Vi tycker att vi kan se en utveckling. Under vårt besök i Moskva under hösten 2010 märkte vi ett större intresse och engagemang liksom bättre samarbete mellan interna aktörer. Vår förhoppning är att öka det inhemska stödet för luftvårdsfrågor i Ryssland, säger Stefan Åström.

Nytt för årets konferens Atmosphera var ett speciellt fokus på spridningsmodellering samt luftföroreningars koppling till hälsoeffekter. En av föreläsarna från SCARP-programmet var Göran Pershagen, Karolinska Institutet, som presenterade nya resultat från sin forskning om sambandet mellan skogsbränderna kring Moskva under värmeböljan i Ryssland sommaren 2010 och hälsoeffekter.

- Särskilt positivt var också att vi under konferensen kunde upptäcka att även andra östeuropeiska länder har börjat få upp ögonen för GAINS-modellen och fått ökat intresse för att lära sig mer, säger Katarina Yaramenka, IVL Svenska Miljöinstitutet.   

  | © IVL   |