SCARP:s slutkonferens 14-15 mars 2013

Vilken roll spelar luftföroreningarna för hälsa och för ekosystem? Blir luften bättre, och vilken betydelse har det internationella luftvårdsarbetet?

Den 14-15 mars 2013 arrangerar forskningsprogrammet SCARP och Naturvårdsverket en konferens i Stockholm kring de senaste forskningsresultaten inom det europeiska luftvårdsarbetet. Den senaste utvecklingen kring luftföroreningar och deras effekter på hälsa och ekosystem kommer att belysas och diskuteras. Du har som besökare också möjlighet att möta några av de främsta forskarna i Europa inom dessa områden.

Under den inledande konferensdagen kommer flera internationella forskare och experter att medverka och speciell uppmärksamhet kommer att riktas mot hälsoeffekter, kvävets roll som luftförorening samt det pågående arbetet med EU:s luftvårdsstrategi.

Medverkar gör bland andra;

Annette Peters, GSF-National Research Center for Environment and Health, Institute of Epidemiology, Neuherberg, Tyskland. Annette har under lång tid studerat partiklars effekter på hälsa i både epidemiologiska och experimentella studier, och har lång erfarenhet från forskning kring luftföroreningars effekter på hälsa i såväl USA som Europa.

Mark Sutton, Centre for Ecology and Hydrology, Storbritannien. Mark Sutton är en av de ledande forskarna i världen när det gäller kväves roll i ekosystemen, med inriktning på såväl dess nytta som dess negativa effekter. Han har varit huvudredaktör för den europeiska utvärderingsrapporten kring kväve, European Nitrogen Assessment,  som kom ut 2011. Mark leder en arbetsgrupp för kväve under luftkonventionen och han har varit ledare för flera stora EU-projekt kring kväve. Mark är också en utmärkt föreläsare, med förmåga att på ett entusiasmerande och kunnigt sätt beskriva problematiken kring kväve.

Ulf Björnholm Ottosson, nationell expert vid EU-kommissionen, arbetar bland annat med med framtagningen av EUs tematiska strategi för luftföroreningar. Han är väl införstådd med EUs miljöpolitik efter att i två omgångar arbetat som miljöråd på EU-representationen i Bryssel - senast under det svenska ordförandeskapet 2009.

Dagen avslutas med en diskussion kring svenskt luftvårdsarbete där miljöminister Lena Ek medverkar.

Moderator är Eva Krutmeijer, Percipia Strategi & Kommunikation.

Under konferensens andra dag kommer vi närmare presentera resultat från forskningen inom SCARP. Vi kommer bland annat att belysa resultatens betydelse för riskbedömning av luftföroreningar och framtida åtgärdsbehov.

Konferensen riktar sig till beslutsfattare inom myndigheter och näringsliv och är gratis.

Varmt välkommen!

Datum:14-15 mars 2013

Plats: Hotell Birger Jarl, Stockholm

Sista anmälningsdatum 1 mars.

Länk till programmet Pdf, 697.3 kB. (pdf)

Länk till syntesrapporten Pdf, 19.1 MB.

För mer information, kontakta SCARP:s kommunikatör via
e-post: scarp @ivl.se

  | © IVL   |