Naturvårdsverkets konferens om

luftföroreningar och klimatförändringar

Conference in Stockholm, 12-13 november 2008
Conference programme.

Read more about the presentations from the conference at the webb page of the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket).

  | © IVL   |