Nytt avtal inom FN:s luftkonvention
Fredagen den 4 maj slutförhandlades ett nytt avtal om utsläppsbegränsningar inom FN:s luftkonvention.
Avtalet är en revidering av det tidigare gällande Göteborgsprotokollet och innefattar förutom nya utsläppstak för SOx, NOx, NH3 och VOC även begränsningar av partikelutsläpp (PM2.5), som inte fanns med tidigare. Nytt är också att Ryssland och flera så kallade EECCA-länder (tidigare Sovjetstater) är med på avtalet.
 
Ett pressmeddelande finns att läsa på hemsidan för Danmarks ordförandeskap i EU: http://eu2012.dk/en/NewsList/April/Uge-18/air-pollution-requirements

Mer information finns på UNECE:s webbsida: http://www.unece.org/index.php?id=29858

  | © IVL   |